mentalni nivo

mentalno – spiritualni nivo

Najvažniji i najviši nivo kroz kojega ljudsko biće funkcionira, je mentalno-duhovni nivo. Mentalna razina je ta, koja registrira promjene u svjesnosti i razumijevanju. Na toj razini mislimo, kritiziramo, kreiramo, vizualiziramo, komuniciramo… Poremećaj ovih funkcija stvara simptome mentalnih bolesti.

Mentalni nivo je za ljudsko biće najbitniji i predstavlja istinsku suštinu osobe. Ako su unutrašnji mehanizmi za postizanje više svijesti poremećeni, onda je glavna ideja o samoj mogućnosti evolucije u svijesti izgubljena.

Moglo bi se dokazati, da je puno godina unazad ljudski obrambeni sistem bio sposobniji, da zaustavi bolest i izlijeći povrede, nego što je to slučaj u današnje doba. Danas je posjeta doktoru od mladih godina opća pojava, što znači da je veliki dio populacije od rane mladosti izložen supresivnim terapijama klasične medicine. Tu možemo dobiti odgovor zašto je toliki porast kroničnih zdravstvenih tegoba, kao i sve lošijeg psihičkog stanja kod ljudi. Kad na fizičkom nivou potisnemo bolest unutra na dublji nivo, ćemo oslabiti organizam na mentalno-emocionalnoj razini.

Ako razmišljamo o izvoru emocionalne ili mentalne patnje, postane jasno da ta patnja dolazi iz:

  • slomljenih ambicija
  • prekinutih vezanosti

To je drugi izraz za sebičnost, pohlepu.

emocionalni nivo

emocionalni nivo

To je drugi bitni nivo. Emocionalni nivo je nivo ljudske egzistencije koji registrira promjene u emocionalnom stanju. Osjećanja se mogu definirati kao pozitivna i negativna. Više negativnih osjećaja pojedinac osjeća, toliko je bolesniji na toj razini ljudskog zdravlja.

Netko, tko živi sa osjećanjem radosti, ispunjenosti, unutrašnjeg mira, pruža sebi kao i ljudima oko sebe najbolju emocionalnu hranu. Osoba, koja je emocionalno potpuno zdrava, doživljava apsolutno mirnoću, spokojstvo i dovoljno ljubavi prema sebi i živim bićima koji je okružuju. Sa druge strane, osoba lošeg emotivnog stanja pati od unutrašnje tjeskobe, odsutnosti volje za životom i anksioznošću. Emotivno truje sebe kao i ljude oko sebe.

Loše psihičko stanje je postalo jedan glavnih zdravstvenih problema. Do toga dolazi zbog nerazumijevanje zakona prirode i stalnog potiskivanja farmaceutskim lijekovima relativno perifernih oboljenja prema samoj srži ljudske egzistencije.

fizički nivo

fizički nivo

Fizički nivo je medicinski dobro istražen kroz fiziologiju, anatomiju, patologiju, molekularnu biologiju… Ipak je zanemaren hijerarhijski koncept – uvijek se mora liječiti kompletni organizam, na svim nivoima. Čovjeka je potrebno posmatrati kao cjelinu i liječiti individualno.

U donjoj piramidi je hijerarhija organa u fizičkom tijelu bazirana na važnost tih organa za cijeli organizam.

Ako bolest napreduje prema vrhu hijerarhije, jasno je da i ideu lošem pravcu. Suprotno, ako se progresija na fizičkom planu dešava dolje, od mozga ka mišićima, onda postoji poboljšanje zdravstvenog stanja individue.

Homeopatija online : https://silicea-terra.com/online-tretmani/

Bioenergija na daljinu za ljude/životinje: https://silicea-terra.com/bioenergija/

https://silicea-terra.com/bioenergija-na-daljinu-za-zivotinje/

Nutricionizam – individualni dijetni plan prema vašoj krvnoj grupi: https://silicea-terra.com/nutricionizam/

Iskustva iz prakse: https://silicea-terra.com/bioenergija-iskustva/

https://silicea-terra.com/slucajevi-iz-prakse/