Tegobe

Pojedinačne tegobe

Kod kojih tegoba može pomoć homeopatija ?

Homeopatija može pomoć kod svih tegoba, koje se pojave kod čovjeka. To naravno ne znači da će vas osloboditi svih tegoba, jer kao nijedan drugi medicinski sistem ni homeopatija nije svemoguća. U homeopatiji nije moguće dati prognozu samo na osnovu dijagnoze, kao što je to slučaj u klasičnoj medicini.

Zašto je tako?

Na prvom mjestu to je konstitucija samog čovjeka, nasljeđena i stečena predispozicija za bolesti (mijazmi), uslovi pod kojima živi, stres… Drugim riječima, da li će se neko oslobodit bolesti, zavisi više od samog bolesnika nego od bolesti od koje boluje. Pored toga, svakome pojedincu se pristupa kao jedinstvenoj individui i iako on može imati sličnu, on nikako ne može imati istu bolest kao neko drugi, pa je za homeopata pogrešno da kaže da je takve slučajeve već imao i da na osnovu njih može da predvidi tok i prognozu kod tretmana..

Lista tegoba kod kojih homeopatija može značajno pomoći ili u potpunosti  eliminirati tegobe:

Akutne tegobe  / Kronične tegobe / Emocionalne i psihičke tegobe / Tegobe u trudnoći, pri porodu i poslije poroda

Tegobe kod dojenčadi i beba / Pomoć kod operacija / Ozljede