Prehrana po vašoj krvnoj grupi kod zdravstvenih tegoba (dijetoterapija)

Dijetoterapija je znanstveno područje nutricionizma, znanosti o prehrani, koja stavlja težište na zdravlje ili način življenja uzimanjem posebnih jela, propisane hrane koja će pomoći da se neka bolest izbjegne, odnosno, kad se pojavi, poboljša stanje ili ublaži.

Obzirom na anamnezu i postavljenu liječničku dijagnozu treba ispitati prehrambene navike kao i način življenja. Na temelju toga, sastavlja se odgovarajući oblik programa prehrane vodeći računa o interakciji hrane i lijekova, stupnju tjelesne aktivnosti, vašoj krvnoj grupi, kalorijskoj potrebi te raznovrsnosti i dobroj kombinaciji namirnica.

Dijetoterapija se isključivo radi individualno i pod nadzorom stručnjaka za prehranu (nutricionist). Razne vrste dijeta kruže po časopisima često kao orijentir što da, a što ne jesti, a pojedinac zatrpan mnoštvom informacija često ostaje zbunjen i učini više štete nego koristi po vlastito zdravlje.

Hrana je naša svakodnevna životna potreba – stoga dobro propisana dijeta, odnosno dijetoterapija predstavlja najbolju investiciju za zdravu budućnost.

Dijetoterapija sastavni je dio liječničke terapije jer štedi oslabljene tjelesne organe, ublažava tegobe i pridonosi ubrzanom procesu liječenja. Ona mora odgovarati biološko nutritivnoj potrebi organizma kao i vrsti i stupnju oboljenja, a obavezno mora biti popraćena kvalitetnom suplementacijom (dodacima prehrani).

Svaka dijetoterapija ima svoje specifičnosti, ali za sve dijete vrijedi pravilo: jelovnike treba planirati raznoliko i maštovito bez obzira na reduciran izbor namirnica.

Sama riječ dijeta je opći izraz za bilo koju vrstu prehrane i ne znači nužno bezukusnu i jednoličnu hranu, već predstavlja način prehrane prilagođen određenom stanju organizma. Prehranu prilagođenu Vama.

Neka osnovna načela prehrane primjenjiva su na sve, ali svaka je osoba jedinka za sebe i stoga se preferira individualno kreiranje jelovnika s obzirom na zdravstveno stanje.

Pogrešnim načinom prehrane znatno ćemo ugroziti zdravlje, a pravilnom dijetoterapijom doprinijeti tijek liječenja, očuvati zdravlje i kvalitetu života.

Kod zdravstvenih tegoba je jako poželjno dijetoterapiju kombinirati sa klasičnom homeopatijom. Učinak je puno, puno brži.

Zatražite nutricionistićki pregled